วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

อาหารไทย


ประวัติและความเป็นมาของอาหารไทย
               ปัจจุบันนี้อาหารไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงและแพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารไทยที่ชัดเจนก็คือ กลิ่นฉุน และรสชาติที่เผ็ดร้อน และที่สำคัญก็คือมีการนำ สมุนไพรและเครื่องเทศมาเป็นส่วนผสมในการปรุง อาหารไทยในยุคปัจจุบัน  ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทาง ด้าน อาหารจากนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศในซีกโลกตะวันออกหรือตะวันตก โดยจะมีการนำวัตถุดิบและ กรรมวิธีในการปรุงจากประเทศต่าง ๆ มาประยุกต ์ ผสมผสานกับของดั้งเดิม  เพื่อเกิดอาหารที่มีรสชาต  และรูป ลักษณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากอาหารไทยในรูปแบบเดิมอย่างชัดเจนการนำเอาอาหารไทยมาประยุกต์เข้ากับอาหาร ต่างชาตินี้เองที่ทำให้เกิดอาหารไทยลูกผสมที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างกว้างขวางในหมู่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น